मुख्य समाचारको माथि

प्रमिला न्यौपाने

मोडेलवाच

नाम                 : प्रमिला न्यौपाने
ठेगाना              : काठमाडौं
जन्मस्थान       : उदयपुर
उमेर                 : २०
उचाइ                : ५.३
मन पर्ने ठाउ      : भेडेटार
मन पर्ने पहिरन : सारी
अध्यान             : प्लस टु

NEWS DOWN

Loading...